podmurowki

207

200cm
50cm

Płyta oporowa o grubości 5cm do zastosowania jako zabezpieczenie nierówności terenu.

Elementy ogrodzenia

  • EII05 - gruba płyta oporowa
700x530